Co jsou včasné intervence?
Co jsou včasné intervence?

Usilujeme o zlepšení kvality života lidí v rané fázi závažných duševních onemocnění prostřednictvím rozvíjení specializovaných komunitních služeb. Zaměřujeme se na prevenci rozvoje duševních onemocnění, snížení počtu a délky hospitalizací u prvních epizod závažných duševních onemocnění a na prevenci ztráty zaměstnání osob ohrožených tímto typem onemocnění. Rozvoj komunitních služeb zvýší dostupnost a efektivitu zdravotně sociálních služeb a přinese prospěch nejen přímo těmto osobám, ale i jejich blízkým a celé společnosti díky snížení nákladů na zdravotní a sociální péči.

Projekt VIZDOM je součástí reformy psychiatrické péče v České republice.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality života lidí s rozvíjejícím se závažným duševním onemocněním, a to prostřednictvím zavádění specializovaných komunitních služeb, inspirovaných zahraničními zkušenostmi. V rámci projektu VIZDOM vznikne internetová poradna a tři regionální týmy zaměřené na včasnou detekci a včasné intervence zaměřené na podporu osob v raných fázích vážného duševního onemocnění. Činnost týmů bude průběžně sledována a evaluována. Na základě získaných zkušeností vzniknou doporučení pro další rozvoj služeb, které budou moct být využity v rámci reformy psychiatrické péče.

Zpracování analýzy českých a zahraničních zkušeností se službami včasných detekcí a včasných intervencí u závažných duševních onemocnění. Cílem je prozkoumat situaci na poli služeb včasné detekce a včasné intervence v Česku a nalézt příklady dobré praxe v zahraničí.

Výcvik tří týmů pro služby včasné detekce a včasné intervence. Výcvik týmů se bude opírat o nejlepší mezinárodní zkušenosti, bude konzultován s českými i zahraničními odborníky a jeho součástí bude zahraniční stáž.

Poskytování služeb včasné detekce a včasné intervence. Tyto služby budou poskytovat multidisciplinární týmy ve třech regionech. Činnost týmů bude probíhat po dobu tří let a měla by zahrnout zhruba 300 lidí s rozvíjejícím se závažným duševním onemocněním.

Evaluace služeb včasné detekce a včasné intervence. Součástí bude vyhodnocení efektivity nákladů služeb a analýza zkušeností zapojených aktérů (uživatelé služeb, terénní týmy, poskytovatelé služeb). Výstupem bude aktualizovaná metodika a doporučení pro další rozvoj služeb včasné detekce a včasné intervence pro lidi se závažným duševním onemocněním v ČR.

Tým

PhDr. Petr Winkler

Garant projektu
Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
petr.winkler@nudz.cz

Mgr. Petr Nečina

Projektový manažer
Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
petr.necina@nudz.cz

Mgr. Lucie Kondrátová

Koordinátor aktivit
Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
lucie.kondratova@nudz.cz