Včasné intervence jsou přístupem, který je zaměřený na pomoc lidem, u kterých se rozvíjí duševní onemocnění nebo se již projevilo prvními symptomy. Cílem včasných intervencí je co nejdříve poskytnout mladému člověku a jeho blízkým odbornou pomoc. Včasné intervence zahrnují například individuální a rodinné poradenství, psychoterapii, podporu ve škole a v práci, farmakoterapii a psychoedukaci.

Včasné intervence poskytují specializované multidisciplinární týmy. V projektu VIZDOM jsou tyto týmy složeny z psychiatra nebo psychologa, sociálního pracovníka a zdravotní sestry. Dále mohou být do činnosti týmů zapojeni např. i pracovní konzultant nebo peer poradce, tedy člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Každý z členů týmu může přinést trochu jiný pohled, důležitý je však především pohled samotného klienta a jeho rodiny.

Týmy včasných intervencí mohou pracovat v ambulantní i terénní formě. Setkání s klientem mohou tedy probíhat na pracovišti týmu, u klienta doma, případně i jinde s ohledem na přání klienta. Cílem je, aby spolupráce s klientem byla soustředěna v jeho vlastním prostředí a aby forma setkávání byla co nejjednodušší a komfortní pro klienta samotného.

V práci terénních týmů je důležitá i spolupráce s dalšími službami a institucemi. Zejména spolupráce s praktickými lékaři, psychiatry, školami nebo zaměstnanci úřadů může být zásadní pro včasné rozpoznávání příznaků duševních onemocnění. Součástí této spolupráce je i zvyšování informovanosti a širšího povědomí o duševních onemocněních.

Služby včasných intervencí jsou v rostoucí míře poskytovány v celé řadě zemí s vyspělým systémem péče o duševní zdraví, jako je Velká Británie, Švýcarsko, Austrálie, Dánsko nebo Norsko. Zahraniční zkušenosti ukazují, že poskytování těchto služeb může výrazně ovlivnit další průběh onemocnění a zvyšuje šanci na spokojený život.  

Zavádění včasných intervencí v ČR vzniká v kontextu celé řady změn, které přináší reforma psychiatrické péče. V zahraničí fungují včasné intervence v různých organizačních modelech, často jako samostatné týmy. V ČR se jeví jako efektivní usilovat o pevné napojení těchto služeb na vznikající Centra duševního zdraví, které by měly v budoucnu pokrývat celé území státu.  

Služby včasné detekce a včasné intervence jsou zavedené v řadě zemí Evropy, jejich přesná podoba se však může trochu lišit s ohledem na rozdíly ve zdravotních a sociálních systémech v různých zemích. Ve videu si můžete prohlédnout, jak služba včasné intervence funguje v Londýně:

K videu jsme ve spolupráci s MyHealthLondon připravili české titulky. Pokud se titulky nezobrazují, je nutné kliknout na ikonu , která se nachází ve videu vpravo dole.