Co jsou včasné intervence?

Včasné intervence se zaměřují na podporu lidí, u kterých se brzy může rozvinout závažné duševní onemocnění, nebo se již projevilo prvními symptomy. Cílem včasných intervencí je co nejdříve poskytnout klientovi a jeho blízkým odbornou pomoc. Intervence zahrnují například individuální a rodinné poradenství, psychoterapii, podporu ve škole a v práci, farmakoterapii nebo psychoedukaci.

Kdo a jak poskytuje včasnou intervenci?

Včasnou intervenci poskytují specializované multidisciplinární týmy. V projektu VIZDOM (Včasné Intervence u lidí se Závažným Duševním OneMocněním) jsou týmy obvykle složeny z psychiatra, psychologa, sociálního pracovníka a zdravotní sestry. Každý z členů týmu může přinést trochu jiný přístup, nejdůležitější je ale pohled klienta a jeho rodiny.

Týmy včasných intervencí mohou pracovat ambulantní i terénní formou. Setkání s klientem mohou probíhat na pracovišti týmu, u klienta doma, případně i jinde s ohledem na přání klienta. Cílem je, aby spolupráce s klientem byla soustředěna v jeho vlastním prostředí a aby forma setkávání byla co nejjednodušší a komfortní pro klienta samotného.

Proč je včasná intervence důležitá?

Zahraniční zkušenosti ukazují, že poskytování služeb včasné intervence může výrazně ovlivnit další průběh onemocnění a zvyšuje šanci na spokojený život. Služby jsou v rostoucí míře poskytovány v řadě zemí s vyspělým systémem péče o duševní zdraví, jako je Velká Británie, Švýcarsko, Austrálie nebo Norsko.

Zavádění týmů včasné intervence v ČR se odehrává v rámci celé řady změn, které přináší reforma psychiatrické péče. V rámci projektu VIDZOM probíhá pilotní testování, zároveň se připravuje udržitelnost.

V ilustračním videu si můžete prohlédnout, jak služba včasné intervence funguje v Londýně. K videu jsme ve spolupráci s MyHealthLondon připravili české titulky. Pokud se titulky nezobrazují, je nutné kliknout na ikonu , která se nachází ve videu vpravo dole.

Jak probíhá proces včasné intervence?

Příběhy klientů