https://www.opatruj.se/ – Web opatruj.se vznikl pod záštitou Národního ústavu duševního zdraví a soustřeďuje ověřené informace o psychickém zdraví. Můžete si zde otestovat svoji duševní pohodu nebo sklony k depresím a úzkostem. Dají se zde také dohledat informace o duševních onemocnění a zároveň najít vědecky ověřené tipy pro sebepéči.

http://www.cmhcd.cz/stopstigma/o-dusevnich-nemocech/ Webové stránky nabízejí informace o duševních nemocech. Najdete na nich popisy nemocí, rozdělení do skupin a různé možnosti léčby. Věříme, že vám informace pomohou v lepší orientaci v problematice duševního zdraví.

https://www.linkabezpeci.cz/ Na Lince bezpečí s vámi mohou probrat jakékoliv trápení. Může se týkat rodiny, kamarádů, školy, lásky, něco se stalo, někdo vám ublížil, nebo je vám prostě blbě. Pokud váháte, jestli pomohou právě s vaší situací – nebojte se je na to zeptat.

https://www.cestazkrize.net/ Zde najdete kontakt na linku první psychické pomoci a linku pro rodinu a školu. Obě telefonní čísla fungují nepřetržitě a zdarma. Služba nesupluje psychiatrickou, psychologickou ani psychoterapeutickou péči ani odborné poradenství ale může sloužit jako první podpora v krizi.

http://www.bohnicebezhranic.cz/cs/pribehy-nemoci.html Můžete zde najít příběhy lidí s psychiatrickou diagnózou, ale třeba i pohledy jejich rodinných příslušníků. Jsou zde také popsaná a vysvětlená různá duševní onemocnění.

https://elaering-psykose.psykopp.no/en/ An introduction to psychotic disorders – what is it, how they are treated and how it affects those who have it? This program is designed for anyone who wants to know more, whether you are relatives, patients, students, teachers or staff in healthcare.