Anotace projektu

Projekt ověří možnost šíření přístupu včasné detekce a intervence do sítě center duševního zdraví a dalších sociálně zdravotních i jiných služeb v ČR. Přístup vychází z metodiky, která byla v ČR úspěšně pilotována a evaluována v projektu VIZDOM. Šíření bude odpovídat standardu služeb, reflektovat jejich individuální potřeby a povede ke zlepšení situace klientů s potřebou včasné intervence, neboť včasné zahájení podpory má v případě závažných duševních onemocnění významný dopad na prognózu a zotavení.

O projektu

Aktivity projektu

KA 01: Navázání spolupráce s organizacemi

1.1 Představení metody/přístupu organizacím s cílem jejího správného pochopení
1.2 Navázání užší spolupráce s organizacemi, ve kterých se metoda uplatní
1.3 Vyjasnění vzájemných očekávání od spolupráce a nastavení otevřené vzájemné komunikace
1.4 Nastavení plánu spolupráce a plánu změny u organizací realizovaných v případné realizační fázi
1.5 Navázání spolupráce s dalšími aktéry

KA 02: Adaptace přístupu a testování v praxi

2.1 Přizpůsobení vnitřních procesů spolupracujících organizací
2.2 Příprava individualizovaných materiálů k provedení pilotu v inkubační fázi
2.3 Praktické vyzkoušení přístupu
2.4 Metodický a expertní dohled, odborná supervize, odborné konzultace

KA 03: Příprava vyhodnocení změn

3.1 Příprava způsobu vyhodnocení změn ve spolupracujících organizacích a změn u jejich koncových uživatelů
3.2 Vyhodnocení pilotního testování
3.3 Zpráva o zkušenosti se šířením přístupu ED/EI

KA 04: Propojování spolupracujících organizací mezi sebou

4.1 Propojení organizací tak, aby mezi sebou mohly sdílet své zkušenosti a postupy.
4.2 Propojení organizací tak, aby sdílely dobrou praxi a vzájemně se motivovaly.
4.3 Propojení organizací tak, aby sdílely i své chyby a postup, jak se jim vyvarovat nebo jak je vypořádat

KA 05: Prohlubování znalostí realizátora v přístupu

5.1 Prohlubování znalostí v nových trendech
5.2 Prohlubování znalostí v zahraničních zkušenostech
5.3 Prohlubování znalostí v aplikaci v podmínkách ČR

KA 06: Šíření, popularizace a vzdělání v přístupu

6.1 Šíření, popularizace a vzdělávání v přístupu ED/EI pro širší publikum, než jsou zapojené organizace
6.2 Šíření, popularizace a vzdělávání v metodě/přístupu pro odbornou veřejnost

Projektový tým

Administrativní část:
Bc. Petra Juránková
Ing. Marcela Handrejchová
Odborná část:
PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
Mgr. Bc. Ondřej Krupčík
Mgr. Lucie Havlíková
PhDr. Monika Dvořáková
Ing. Natálie Češková
Mgr. Radim Koníček
Expertní platforma:
Lektorský tým:

Kontakt

Mgr. Bc. Ondřej Krupčík
Koordinátor odborných aktivit
ondrej.krupcik@nudz.cz

 

Bc. Petra Juránková
Projektová manažerka
petra.jurankova@nudz.cz
 
Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748
250 67 Klecany