Dotazník psychotických příznaků

Dotazník uvedený níže Vám nabízí možnost orientačně posoudit, zda se u Vás objevují některé z projevů, které lze považovat za rané symptomy psychotického onemocnění. Některé z nich se vyskytují běžně, ale zároveň mohou být známkou zvýšeného rizika onemocnění psychotického okruhu. Dotazník je anonymní. Pokud máte zájem poskytnout data z dotazníku k výzkumným účelům a pomoci nám v dalším vývoji této metody, na konci dotazníku máte možnost vyplnit příslušný souhlas a několik doplňujících údajů.

Loewy, RL & Cannon, TD. (2010). The Prodromal Questionnaire, Brief Version (PQ-B). University of California.
1. Zdá se vám někdy známé prostředí jako divné, matoucí, děsivé nebo nereálné?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy.
2. Slyšel/a jste někdy v uších neobvyklé zvuky jako bouchání, cvakání, syčení, tleskání nebo zvonění?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
3. Vypadají věci, které vidíte, jinak než obvykle (světlejší nebo tmavší, větší nebo menší, jinak změněné)?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
4. Zažil/a jste někdy telepatii, nadpřirozené schopnosti nebo předpovídání budoucnosti?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
5. Cítila/a jste někdy, že nemáte kontrolu nad svými nápady či myšlenkami?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
6. Máte potíže dostat se k tomu, co chcete říct, protože mluvíte nesouvisle nebo zabíhavě?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
7. Máte silný pocit nebo přesvědčení, že jste nějakým způsobem neobvykle nadaný/á nebo talentovaný/á?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
8. Máte pocit, že ostatní lidé vás sledují nebo o vás mluví?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
9. Máte někdy zvláštní pocity na kůži nebo těsně pod kůží, například jako pohybující se brouci?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
10. Cítíte se někdy zničehonic vyrušen/a vzdálenými zvuky, které si běžně neuvědomujete?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
11. Cítil/a jste někdy, že nějaký člověk nebo síla je ve vašem okolí, i když jste nikoho neviděl/a?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
12. Máte někdy starost, že s vaší myslí by mohlo být něco špatně?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
13. Měl/a jste někdy pocit, že neexistujete, že svět neexistuje, nebo že jste mrtvý/á?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
14. Byl/a jste někdy zmaten/a tím, zda něco, co jste zažil/a bylo reálné nebo imaginární (smyšlené)?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
15. Udržujete některá přesvědčení, která by ostatní lidé považovali za neobvyklé nebo bizarní?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
16. Cítíte, že části vašeho těla se nějakým způsobem změnily, nebo že části vašeho těla fungují jinak?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
17. Jsou vaše myšlenky někdy tak silné, že je téměř můžete slyšet?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
18. Přistihnete se někdy, že některým lidem nedůvěřujete nebo je podezíráte?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
19. Viděl/a jste neobvyklé věci jako záblesky, plameny, oslepující světlo, či geometrické obrazce?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
20. Viděl/a jste věci, které jiní lidé nevidí, nebo se nezdá, že by je viděli?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy
21. Je pro druhé lidi někdy těžké porozumět tomu, co říkáte?
Pokud ANO: Když se to stane, cítím se vyděšený/á, ustaraný/á nebo mi to působí problémy

Souhlasíte s poskytnutím údajů pro výzkumné účely?
Pokud ano, pročtěte si Informovaný souhlas a zaškrtněte ano. Váš ne/souhlas se sběrem dat nebude mít žádný vliv na výsledek, který získáte. Pokud označíte ano, zobrazí se vám několik doplňujících otázek, prosíme vás o jejich vyplnění. Sběr dat je anonymní, na základě výsledku vás nebude možné žádným způsobem identifikovat.
Proč vás žádáme o poskytnutí dat?
Dotazník, který jste právě vyplnili, je v českém prostředí poměrně nový. Díky datům, která nám poskytnete, budeme mít lepší představu o vlastnostech a možnostech tohoto dotazníku v českých podmínkách. To nám umožní ho dále zdokonalovat a přesněji zjišťovat riziko psychických obtíží v populaci.
Dalším cílem je získat informace o tom, kdo jsou lidé, kteří sami vyhledají možnost otestovat se prostřednictvím online dotazníku a jaké riziko psychických obtíží u nich lze zjistit.

Uveďte váš věk
Vyberte vaše pohlaví
Jaké je vaše vzdělání?
Označte velikost místa vašeho bydliště
Máte v současné době zaměstnání?
Studujete střední nebo vysokou školu?
Léčíte se s neurologickými nebo psychiatrickými obtížemi?