Interaktivní přehled služeb v psychiatrii

Níže najdete přehled (mapu) všech zdravotních a sociálních služeb v psychiatrii podle Ústavu zdravotnickcých informací a statistiky ČR

Zdravotní služby

(pro zobrazení klikněte na obrázek)

Sociální služby

(pro zobrazení klikněte na obrázek)

Potřebujete okamžitou pomoc?

Pokud vaše situace vyžaduje neodkladnou pomoc, můžete využít některou z nonstop služeb:

Centrum krizové intervence (Psychiatrická nemocnice Bohnice)
Ústavní 91
181 03 Praha 8

Linka důvěry/telefonická krizová pomoc: +420 284 016 666
(zpoplatněna běžným tarifem)
Služba krizového centra i linky důvěry jsou poskytovány nonstop (24/7)
http://www.bohnice.cz/krizova-pomoc/

Krizové centrum RIAPS (Městské centrum soc. služeb Praha)
Chelčického 39
130 00 Praha 3

Telefon: +420 222 586 768 (8:00-16:00 hodin),
+420 222 582 151
(16:00-8:00 hodin)

Linka důvěry/telefonická krizová pomoc: +420 222 580 697
(zpoplatněna běžným tarifem)
Služba krizového centra i linky důvěry je poskytována nonstop (24/7)
Internetové poradenství – email: linka.duvery@csspraha.cz; chat: www.chat-pomoc.cz
http://www.csspraha.cz/24829-krizove-centrum-riaps

Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno

Telefon: + 420 532 232 078
Služba krizového centra je poskytována nonstop (24/7)

Krizové centrum Ostrava, o. s.
Ruská 29
703 00 Ostrava-Vítkovice

Telefony: +420 596 110 882 – 3
Mobil: +420 732 957 193
Služba krizového centra je poskytována nonstop (24/7)