Globálním cílem projektu je trvalé zvýšení kvality života osob s rozvíjejícím se závažným duševním onemocněním v ČR. Specifické cíle projektu v období 1. 4. 2018 – 31. 3. 2022 (48 měsíců):

  • V prvních 6 měsících projektu zpracovat analýzu stávající české i zahraniční zkušenosti s ED a EI službou, zpracovat podkladové materiály pro výcvik ED a EI týmů.
  • Do konce prvního roku trvání projektu vytrénovat 3 týmy pro specializované služby ED a EI na základě nejlepších mezinárodních zkušeností s těmito službami.
  • Ve druhém až čtvrtém roce poskytovat ED a EI služby ve 3 regionech ČR a za pravidelné supervize a sdílení zkušeností mezi jednotlivými týmy, připravit a realizovat detekční opatření ve 3 regionech.
  • Vyhodnotit cost-efektivitu ED a EI služeb v ČR a zpracovat zprávu o implementaci a dlouhodobé udržitelnosti ED a EI služeb.
20. 1. 2020

Deváté setkání expertní platformy

Dne 2.9.2019 se uskutečnilo deváté setkání české expertní platformy projektu VIZDOM, spojené se setkáním regionálních týmů včasné intervence. Zápis i prezentaci ze setkání naleznete v sekci […]
1. 7. 2019

Osmé setkání expertní platformy

20. 6. 2019 se uskutečnilo osmé setkání české expertní platformy projektu VIZDOM, spojené se setkáním regionálních týmů včasné intervence. Zápis i prezentaci ze setkání naleznete v […]
2. 5. 2019

Stáž v Norsku

Členové všech terénních týmů a zástupci výzkumného týmu VIZDOM se zúčastnili týdenní stáže ve Stavangeru v Norsku. Celkem osm pracovníků z projektu VIZDOM mělo možnost blíže […]
22. 4. 2019

Sedmé setkání expertní platformy

19. 4. 2019 se uskutečnilo sedmé setkání české expertní platformy projektu VIZDOM, spojené se setkáním regionálních týmů včasné intervence. Zápis i prezentaci ze setkání naleznete v […]

Administrativní tým:
Mgr. Petr Nečina
Ing. Karla Komárková
Karolína Dominguez
RNDr. Irena Borgulová
Adéla Trochtová

Výzkumný tým:
PhDr. Petr Winkler
Mgr. Pavel Říčan
Mgr. Lucie Kondrátová
Mgr. Bronislav Farkač
Mgr. Karolína Mladá
PhDr. Monika Dudová
Mgr. Ondřej Krupčík

Expertní platforma:
MUDr. Michal Goetz, Ph.D.
MUDr. Petr Hejzlar
MUDr. Jan Stuchlík
Mgr. Jiří Šupa, Ph.D.
Jeník Tyl
MUDr. Veronika Zagatová
Mgr. Mgr. Drahomíra Franzová
MUDr. Milan Pastucha

Zahraniční expertní platforma:
Anita Riecher-Rössler
Merete Nordentoft
Robert Leon Jørgensen
Olivier Andlauer

PhDr. Petr Winkler

Garant projektu
petr.winkler@nudz.cz

Mgr. Petr Nečina

Projektový manažer
petr.necina@nudz.cz

Mgr. Lucie Kondrátová

Koordinátor aktivit
lucie.kondratova@nudz.cz

Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany