Vize a cíle projektu

Projekt VIZDOM (Včasné Intervence u lidí se Závažným Duševním OneMocněním) má přispět ke zlepšení kvality života lidí v riziku nebo rané fázi závažného duševního onemocnění prostřednictvím specializovaných komunitních služeb. Rozvoj služeb komunitního typu zvýší dostupnost a efektivitu zdravotně sociální péče a může přinést prospěch nejen samotným uživatelům, ale i jejich blízkým a celé společnosti díky snížení nákladů na zdravotní a sociální péči. Projekt se zaměřujeme se na prevenci rozvoje nemoci, snížení počtu a délky hospitalizací a na prevenci ztráty zaměstnání osob ohrožených tímto typem onemocnění. VIZDOM je součástí reformy psychiatrické péče v České republice.

O projektu

Aktivity projektu

Zpracování analýzy českých a zahraničních zkušeností se službami včasných detekcí a včasných intervencí u závažných duševních onemocnění. Cílem je prozkoumat situaci v této oblasti  v Česku a nalézt příklady dobré praxe v zahraničí.

Výcvik tří týmů pro služby včasné detekce a včasné intervence. Výcvik týmů se bude opírat o nejlepší mezinárodní zkušenosti, bude konzultován s českými i zahraničními odborníky a jeho součástí bude zahraniční stáž.

Poskytování služeb včasné detekce a včasné intervence. Tyto služby budou poskytovat multidisciplinární týmy ve třech regionech. Činnost týmů bude probíhat po dobu tří let a měla by zahrnout zhruba 300 lidí s rozvíjejícím se závažným duševním onemocněním.

Evaluace služeb včasné detekce a včasné intervence. Součástí bude vyhodnocení efektivity nákladů služeb a analýza zkušeností zapojených aktérů (uživatelé služeb, terénní týmy, poskytovatelé služeb). Výstupem bude aktualizovaná metodika a doporučení pro další rozvoj služeb včasné detekce a včasné intervence pro lidi se závažným duševním onemocněním v ČR.

Napsali o nás

Fotogalerie

Projektový tým

Administrativní část:
Bc. Petra Juránková
Ing. Karla Komárková
Karolína Dominguez
RNDr. Irena Borgulová
Výzkumná část:
PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
Mgr. Pavel Říčan
Mgr. Lucie Kondrátová
Mgr. Karolína Mladá
MSc. Hana Tomášková
RNDr. Marie Kuklová
Mgr. Bc. Ondřej Krupčík
Expertní platforma:
MUDr. Michal Goetz, Ph.D.
MUDr. Petr Hejzlar
MUDr. Jan Stuchlík
Mgr. Jiří Šupa, Ph.D.
BcA. Jeník Tyl
MUDr. Veronika Zagatová
Mgr. Mgr. Drahomíra Franzová
MUDr. Miroslav Pastucha
Zahraniční expertní platforma:
Prof. Anita Riecher-Rössler
Prof. Merete Nordentoft
Dr. Robert Leon Jørgensen
Dr. Olivier Andlauer

Kontakt

PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
Garant projektu
petr.winkler@nudz.cz
Bc. Petra Juránková
Projektová manažerka
petra.jurankova@nudz.cz
Mgr. Ondřej Krupčík
Specialista a evaluátor projektu
ondrej.krupcik@nudz.cz
Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748
250 67 Klecany