Jak se v mapě orientovat?

Pro přiblížení a oddálení mapy použijte kolečko na myši nebo symboly + a – v levém dolním rohu obrazovky. Pokud chcete zobrazit informace o poskytovateli služby a službách, které nabízí, klikněte na ikonku na mapě. V levé části obrazovky vyskočí lišta s popisem, kontaktními údaji a odkazem na webovou stránku poskytovatele. K vyfiltrování určitého typu služeb použijte ikonku dveří v levém horním rohu mapy. V seznamu poskytovaných služeb si vyberte ty, které na mapě chcete zobrazit.

Mapa vznikla s podporou projektu “Udržitelnost pro Národní ústav duševního zdraví”, č. LO1611, za finanční podpory MŠMT v rámci Národního programu udržitelnosti I (NPU I).

S žádostmi o úpravu či aktualizaci údajů v mapě nás, prosím, kontaktujte na e-mailu vendula.machu@nudz.cz.